food

TORRIS
Det miljövänliga sättet att göra rent och sanera

Isblästring är en snabb och kostnadseffektiv lösning för både rengörning och sanering. Den bidrar inte till avfall eftersom isen går över till gas. Detta gör att det är en torr metod. Den är skonsam mot underlaget och avverkar bara smutsen.
Torris är koldioxid i fast form komprimerad ca 700 gånger från dess gasform i atmosvären. Isen är -78,5 grader celsius. Vid blästring används 3 mm pellets. Större pellets är för kylning. Isen är helt torr och går från fast form till gas.
food

TORRIS
Det miljövänliga sättet att göra rent och sanera

Isblästring är en snabb och kostnadseffektiv lösning för både rengörning och sanering. Den bidrar inte till avfall eftersom isen går över till gas. Detta gör att det är en torr metod. Den är skonsam mot underlaget och avverkar bara smutsen.
Torris är koldioxid i fast form komprimerad ca 700 gånger från dess gasform i atmosvären. Isen är -78,5 grader celsius. Vid blästring används 3 mm pellets. Större pellets är för kylning. Isen är helt torr och går från fast form till gas.

Isblästring allmänt

En lista över olika användningsområden för rengöring, sanering och förebyggande underhåll.

 • Underhåll och renovering av maskiner och bilar ( färg, lim, olja, fett, vax, harts, smuts osv)
 • Köpcentra, rulltrappor, väggar och plattformar (fett, smuts, färg om det är förbehandlat för klotter sanering)
 • Plattor och gångvägar (gräs och mossa)
 • Parkettgolv, lack och vax (smuts och föroreningar)
 • Byggnadsfasader (färg, smuts, mossa)
 • Strippa dekor från bilar (limrester och bokstäver)
 • Showrooms, produktionshallar och utrustning (rökrester och smuts)
 • Brandsanering (rökskador och gammal färg)
 • Mögelsanering 

Isblästring industri

Exempel på användningsområden för rengöring och sanering inom industrin.
 • Modellrengörning av gjutformar (bindemedels avlagringar)
 • Turbinblad (beläggningar och korresionsrester)
 • Media system, ventilation och vätskesystem
 • Värmeväxlare
 • Högspänningsinstallationer (smuts, damm och mossa)
 • Transportband (produktrester)
 • Vägbyggnadsmaskiner (produktrester)
 • Målnings sytem (boxar, blandare och allmän utrustning)
 • Sanering av olika kem system (t ex harts)

Förutsättningar för isblästring

För att kunna isblästra behövs
 • Tryckluft 3-20 Bar
 • Luftmängd 0,5-20 m3
 • Oljefri och torr luft
 • Isblästringsutrustning
 • Kolsyreis

Du behöver även rätt personskydd läs mer om det här.
This image for Image Layouts addon

Torrisblästring
På entreprenad

Behöver du saneringshjälp?

Vi löser dina problem! Förutom att hyra ut maskiner och sälja råvaran kan vi också göra hela jobbet åt dig. Vi har kompetent personal med erfarenhet av olika saneringsuppdrag i allt från kärnkraftsindustrin till parkeringshus. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Kontakta oss

Exempelbilder på bläster resultat