This image for Image Layouts addon

Miljö
EFFEKTER

Att använda torris är ett bra miljöval vid rengöring och sanering. Råvaran är en restprodukt från annan tillverkning och vi lägger inte till några miljöskadliga kemikalier. Det blir inga extra restprodukter. Bara materialet som avlägsnas.
This image for Image Layouts addon

Miljö
EFFEKTER

Att använda torris är ett bra miljöval vid rengöring och sanering. Råvaran är en restprodukt från annan tillverkning och vi lägger inte till några miljöskadliga kemikalier. Det blir inga extra restprodukter. Bara materialet som avlägsnas.

MILJÖ PÅVERKAN

Vår största möjlighet att påverka miljön ligger i att hjälpa våra kunder. Ett avslutat projekt med en av våra stora automotive företag minskade förbrukningen med ca 25% genom att optimera användningen.

En typisk rengörning av en värmeväxlare ger mellan 5-25% mer effekt. Med rätt åtgärder kan miljöoptimering också vara en kostnadsbesparing. I vår egen verksamhet använder vi bland annat en hybridbil och vi jobbar hela tiden med att optimera våra transporter. Detta gör vi genom att använde logistiktjänster för att få samordning i längre transporter av mindre volym där vi inte kan fylla våra egna bilar.

Med vår kompetens bidrar vi till kundernas grönare omställning.